Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, lisans derecesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve ilgili olabilecek bölümleri tamamlamış olan lisans mezunlarına açıktır. 


Yüksek lisans dersleri 16.00-19.00 saatleri arasında Türkçe olarak verilmektedir, ancak literatürün takip edilerek verilen araştırma projelerinin tamamlanabilmesi için iyi düzeyde İngilizce bilgisi gereklidir.
 

Eğitim dili

Eğitim dili Türkçe'dir. Fakat bilimsel çalışmaları takip ve tetkik edebilecek seviyede İngilizce bilgisi zorunludur.

 
Program Hedefleri

Mezunlar lisans eğitiminde elde ettikleri temel ve ileri seviye bilgileri karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini çözmek için kullanabileceklerdir. Bilgisayar Mühendisliği kapsamındaki iki veya daha fazla alanda ileri seviye konularda bilgi sahibi olacak ve en az bir alanda da uzmanlaşacaklardır. Mezunlar mühendislikte mesleki ilerleme için hazırlanacaklardır. Alanlarındaki yeni bilgiyi belirlemek, anlamak ve bu bilgiyi çok disiplinli şartlar da dahil olmak üzere uygun bağlamlarda uygulayabilmek için kalıcı öğrenme yeteneğine sahip olacaklardır. Mezunlar önemli araştırma ve geliştirme projelerine girişebilme ve sonuçlarını açık ve net bir biçimde belgeleme becerisine sahip olacaklardır. Mezunlar yeni gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlama yeteneklerine sahip olacaklardır.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında Bilgisayar Sistemleri Tasarımı  ve Yazılım Yoğun Sistemlerin geliştirilmesi öğretilmektedir. Bu programlarda donanım ve yazılım konusunda uygulama ve araştırmada gelinen son noktalar sunulmaktadır. Eğitimin amacı sadece kuramsal bilgiyi vermek değil ayrıca bu bilgilerin uygulamada yer bulmasını sağlamaktır.
Tezli Yüksek Lisans Programı ve Tezsiz Yüksek Lisans  Programı için çalışma konuları aşağıdaki alanlardan seçilebilir.

 • Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Testi
 • Yazılım Mimarisi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Multimedya sistemleri
 • İletişim ve Ağ Sistemleri
 • Video Kodlama
 • Yazılım Ürün Hatları
 • Yazılım Metrikleri ve Makine Öğrenmesi
 • Bilgisayar Ağları
 • Kablosuz Algılayıcı Ağlar
 • Bulut Hesaplaması
 • Veri Sıkıştırma
 • Doğal Dil İşleme

Prof. Dr. Murat TAYLI
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

ÖZEL KABUL KOŞULLARI:

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik- Bilgisayar Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • Bilim sınavında başarılı olmak (yabancı öğrencilere uygulanmayacak).
 • Bilim sınavında eksikliği görülen ya da farklı lisans programından mezun öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları istenebilir.

 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • 4 yıllık bir Lisans Programından mezun olmak.
 • Bilim sınavında başarılı olmak.

 
Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Programa Geçiş 

 • Tezli Yüksek Lisans Programı için belirtilen özel kabul koşullarını karşılamak.

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,
 • Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkametgah Belgesi,
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat TAYLI
E-Posta  m.tayli@iku.edu.tr
Tel (0212) 212 498 4215
Bölüm Sekreteri Sibel AKPINAR CUHACI
E-Posta s.cuhaci@iku.edu.tr 
Tel (0212) 498 4207

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü E5 Otoyolu Londra Asfaltı, Bakırköy, 34156 / İstanbul