İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özetleri

İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezi Özetlerinin Listesi

 

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

251

Osman Orçun OKUMUŞ

Dr.Öğr.Üyesi Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolidin Anti-nörodejeneratif Etkisinin Taupati Modeli Oluşturulmuş PC12 Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stresi ve Otafaji Yolakları ile İlişkili Olarak Araştırılması

21.02.2019

250

Burcu Tanrıkut

Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mekansal Algıyı Etkileyen Tasarım Parametreleri ve Marka Kimliği İlişkisi

17.01.2019

249

Derya Bulut

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Otokrin Büyüme Hormonu (BH) Sinyalinin Curcumin’e Karşı Direnç Mekanizmasındaki Rolünün Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofajik Yolaklara Bağlı Olarak MDA-MB-231 ve T47D Meme Kanseri Hücrelerinde İrdelenmesi

04.01.2019

248

Ayşe Ümmühan Fidan Argan

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Ordu – Ünye Kentsel Sit Alanı Koruma Sorunları, Önerileri ve Rasim Sırmabıyık Evi Koruma Önerisi

04.10.2018

247

Ömür Kerimoğlu

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Büyük Postane İç Donanımı ve Koruma Sorunları

04.10.2018

246

Sami Asfuroğlu

Dr.Öğr.Üyesi Erdal Çoşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çok Katlı Çelik Binaların İtme Analizi

26.09.2018

245

Tülin Barutçular

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

2000’li Yıllarda Üst Gelir Grubu Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ataköy Örneği

27.06.2018

244

Tuğba Daymaz

Dr.Öğr.Üyesi Emel Yavuz Duman

Matematik-Bilgisayar

Lineer İntegral Denklemler İçin Bazı Çözüm Yöntemleri

06.06.2018

243

Kevser Kesim

Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetimi

Mimarlık Lisans Programlarında Yapım Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi

06.06.2018

242

Ahmed Emin Saka

Prof.Dr.Ayhan Usta

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimarlığı Deneyimlemenin Arayüzü Olarak Mimarlık Okulları

06.06.2018

241

Ahmet Can Mert

Dr.Öğr.Üyesi Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Düşey Drenlerle (PVD) İyileştirilmiş Kilde Konsolidasyon Oturmalarının Analizi

06.06.2018

240

Özge Ustalar Uyan

Dr.Öğr.Üyesi Evren Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Günümüz Konut Tasarımında Mutfak Mekanının Değişim ve Dönüşümünün İncelenmesi”

06.06.2018

239

Halime Öznur Köseliören

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Art Nouveau da Gaudi Örneklemesi

10.05.2018

238

Yavuz Geçer

Öğr.Gör. Ethem Tarhan

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye’de, İnşaat İşçilerinin Mesleki Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Analizi

07.03.2018

237

Gizem Özkan

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı  Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

21.02.2018

236

Buse Özakaltun

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Gen Anlatımı Arttırılmış Meme Kanseri Hücrelerinde Curcuminin Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkisinde İnflamasyonun Rolü

14.02.2018

235

Fettah Kurtuluş

Yrd.Doç.Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kullanılarak Fobilerin Belirlenmesi ve Başa Çıkma Yolları

16.01.2018

234

Muhammed Burak Arslan

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Restorasyon

Çankırı, Çerkeş’te Şevale Uyanık Evi Restorasyon Projesi

11.10.2017

233

Tevfik Lider Parlakyıldız

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Giresun Piraziz’de Tiralizade Hasan Bey Konağı Restorasyon Projesi

11.10.2017

232

Anıl Çatık

Yrd.Doç.Dr. Serhat Kut

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Sibernetik Etkileşim Aracı Olarak Otomobil Galerilerinde Işık

18.08.2017

231

Neşe Koca

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Metro Tüneli – Zemin – Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü

02.08.2017

230

Tolga Konuk

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Restorasyon

Aydın Kuşadası’nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi

26.07.2017

229

Elif Menteş

Doç.Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Kentsel Tasarım

Kentsel Planlamada Rant Etkisi: İstanbul Zekeriyaköy Örneği

26.07.2017

228

Damla Güler

Prof.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Kapalı Hacimlerde Ses-Mekan İlişkisi ve Psikoakustik Kavramı

28.06.2017

227

İbrahim Bozkurt

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Yayılı Temel Boyutlandırmada Yatak Katsayısı Kavramının Uygulanabilirliği

14.06.2017

226

Fahriye Gözde Çuhadar

Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Mimarlık Hizmeti Kapsamında Bina Bilgi Modelleme: “G VİLLA” Konut Projesi

31.05.2017

225

Nasiba Vakilova 

Doç.Dr. Ervin Garip

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

İç Mekan – Tipografi İlişkisinin Kapalı Otopark Mekanları Üzerinden İrdelenmesi

17.05.2017

224

Kubra Nabıyeva    

Yrd.Doçdr.Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Gotik Heykelcilikte, Gargoyle Heykeller Üzerine Bir Araştırma

17.05.2017

223

Ayça Ece Nezir

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sikline Bağımlı Kinaz İnhibitörlerinin Doğal Tip ve Atg5 İfadesinden Yoksun MEF Hücrelerinde Terapotik Etkilerinin Araştırılması

25.01.2017

222

Şenay Dursun

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Serotonin Uygulaması Yapılan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Hücre Sağkalım ve Ölüm Kararının İncelenmesi

11.01.2017

221

Tural Sadıglı

Yrd.Doç.Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bakü’deki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal Değişim Süreci

07.12.2016

220

Burcu Canbulat

Yrd.Doç.Dr.Nisa Semiz /

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Gazimağusa Suriçi Bölgesi’nde Yer Alan Venedik Evi’nin Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi 

02.11.2016

219

Utku Özbey

Yrd.Doç.Dr. Pınar Obakan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolid’in GSK3 ve p53 Sinyal Mekanizmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

12.10.2016

218

Berkay Gürkan

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Roskovitin’in GSK-3β Temelli Taupatilerdeki Etkisinin Sinir Hücre Modelinde gösterilmesi

12.10.2016

217

Gülnihal Gökdağ

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Enerjinin Yoğaltılması ve Bazı Düzeneklerin Kullanılması

05.10.2016

216

Esra Karayaka Eyckmans

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz / Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Kültür Miras Koruma Projelerinde Sivil Toplum Kuruluşları-Yerel Yönetim İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

05.10.2016

215

Hilal Şavlı

Yrd.Doç.Dr. Evren Burak Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kamusal Alanların Metro İstasyonları İle Bağlantılarında Engelli Erişilebilirliğinin İncelenmesi 

05.10.2016

214

Begüm Nazifoğlu

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Yaşam Kalitesi ve Yürünebilirlik Deneyiminin Alanya Üzerinden Okunması 

19.09.2016

213

Shafog Nahmadova

Yrd.Doç.Dr. Pınar Obakan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Potansiyel GSK3 İnhibitörü Epibrassinolid’in Sinir Hücre Modellerinde Etkilerinin Araştırılması

10.08.2016

212

Aybüke Ekşioğlu

Doç.Dr.Özge Çelik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kuraklık Stresine Mirna Cevaplarının Domateste Araştırılması

10.08.2016

211

Merve Çelik

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Poliamin Metabolizması ve Otokrin Büyüme Hormonu Sinyal Yolağının Curcumin Uygulanan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Terapotik Rolünün İncelenmesi

11.07.2016

210

Merve Uğur

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Curcumin’in Terapotik Etkinliğinin Otokrin Büyüme Hormonu Sinyal Yolağı Aracılığı İle MDA-MB-453 Meme Kanseri Hücrelerinde Poliamin Metabolizması İrdelenerek İncelenmesi

11.07.2016

209

Fatma Rukiye Polat

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık - Restorasyon

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi Koruma Projesi

11.07.2016

208

Şafak Merve Çolak

Doç.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Müzelerde Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi

15.06.2016

207

Nazıra Garayeva

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bakü’de Tarih İçinde Konut Mimarisinde Değişimler ve Gelecekten Beklentiler

01.06.2016

206

Dilara Şahin

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Meşrulaştırma ve Bağdat Caddesi’nin Yeniden İnşa Süreci

11.05.2016

205

Hüseyin Mungan

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminin Kırmataş Kolonlar İle İyileştirilmesi

27.04.2016

204

Zuhal Erdemir

Yrd.Doç.Dr. Arzu Eceoğlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Loft Kavramına Farklı Bir Bakış Açısı; Brütalizm

23.03.2016

203

İsmail Naci Kaya

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye’de Kamu İnşaat İhalelerinde Kullanılan Yeterlik Kriterleri

10.02.2016

202

Kübra Çelik

Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji.

Leed Sertifika Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalarının Değerlendirilmesi

27.01.2016

201

Serdar Bayram

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Güneş Enerjisi Uygulaması: Gebze Yöresinde bir Fabrika Fizibilitesi

23.12.2015

200

Ayşe Nur Altunsoy

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Düzgün Jordan Operatörlerin Değişmez Altuzaylarının Hemen Hemen – Afin Yörüngeleri

26.08.2015

199

Çağrı Gümüşkaptan

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

CDK İnhibitörlerinin mTOR Susturması Gerçekleştirilen LNCaP, DU145 ve PC3 Prostat Kanseri Hücrelerinde Terapotik Etkisinin İncelenmesi 

26.08.2015

198

Nuri Umut Arslandoğan

Doç.Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Matematik-Bilgisayar

Esaslı Nilpotent Lie Cebirleri İçin Berger – Wang Formülü

29.07.2015

197

Kaan Mahmut Demirel

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Kuvvetli Yer Hareketi Özelliklerinin Sismik Yalıtımlı Yapıların Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

15.07.2015

196

Çağlar Çağlayan

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

5-Fluorourasil Molekülünün Su Komplekslerinin Titreşim Frekanslarının AB-INITIO DFT Yöntemi İle Hesaplanması

15.07.2015

195

Gözde Karataş

Yrd.Doç.Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Dağıtık Veritabanları İçin Test Uygulaması

15.07.2015

194

Merve Akıncıtürk

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Açısından Sertifikalı Konutların Analizi: İstanbul Örneği

01.07.2015

193

Cemal Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Az Katlı Yığma Yapıların Deprem Yükleri Altında Davranışlarının İncelenmesi

20.05.2015

192

Esin Güvenir

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

SW480 ve DLD-1 Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Epibrassinolide ile Tetiklenen Apoptozun Moleküler Hedeflerinin Araştırılması

20.05.2015

191

Emine İskender

Yrd. Doç. Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Tasarımda Ulaşılabilirlik Kavramının Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Açısından İrdelenmesi

13.05.2015

190

Zeynep Ertürk

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Avrupa Yakası Güneyindeki Zeminlerin Geotekniği

25.03.2015

189

Gökhan Bağçeci

Prof.Dr. Mehmet Özer

Fizik

Parmak İzi Tespitinde Karbon Nanopartiküllerin Kullanımı ve Temel Bileşen Analiz Yönteminin Uygulanması

11.02.2015

188

Hasan Bayram

Prof.Dr. Sevim Akyüz / Prof.Dr. H. Bülent Üner

Fizik

Kriminal Amaçlı Olarak Araba Boyalarının Pigment Analizi

04.02.2015

187

Fatma Nihan Kahya

Doç.Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Şehircilik

Güneydoğu’da Kentsel Dönüşüm: Şanlıurfa

14.01.2015

186

İpek Zeynep Kaptanoğlu

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul Sarıyer’de Tarihi Dokunun Sürdürülebilir Koruma Ölçütleri Açısından İrdelenmesi ve Öneri Geliştirilmesi

14.01.2015

185

Hüseyin Alp Akın

Doç.Dr. Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yığma Yapı Malzemesi Deneysel Davranışı

31.12.2014

184

Hatice Kanmaz

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Rijid Kolonların Farklı Zemin Ortamlarındaki Performansı 

03.12.2014

183

Hüda Yoldaş

Prof.Dr. Sevinç Ertürk

Mimarlık / Mimari Tasarım

Sürdürülebilirlik Bağlamında Sosyo-Kültürel Etkenler Açısından Antakya Konutlarının Mekansal Analizi

05.11.2014

182

Selen Şahin

Prof.Dr. Mehmet Özer

Fizik

Benzer Elektrik ve Mekanik Sistemlerde Kaotik Davranış: Kuplaj LC-Devreleri – Kuplaj Çift Sarkaç

24.09.2014

181

Hasan Küçükoğlu

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Başakşehir Örneği

24.09.2014

180

Gizem Cansu Gündoğdu

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Osmaneli Kentsel Sit Alanı İçindeki İki Farklı Dokunun Karşılaştırılması ve Alan İçin Koruma Önerileri

15.09.2014

179

Suat Güldan

Yrd.Doç.Dr. Çağatay Çatal

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Gerçek Olmayan Tüketici Yorumlarının Tespiti

20.08.2014

178

Ebubekir Gündoğdu

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mersin Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yönden İncelenmesi

16.07.2014

177

Tuğçe Eren

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

İstanbul’daki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal Değişim Sürecinin Analizi

16.07.2014

176

Okan Sönmez

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Hall İtme Motorlarının Boyutlarına Göre Performansının İncelenmesi

02.07.2014

175

Şerefcan Altınay

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Merkez Ofis Giderlerinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

25.06.2014

174

Zeynep Akyol

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

DENSpm İle Paklitaksel’in Uyardığı Apoptotik Hücre Ölümünde Poliamin Metabolizması Rolünün MCF-7 wt ve Bcl-2+ Hücrelerinde Gösterilmesi

25.06.2014

173

Onur Çatmabacak

Doç.Dr. Mehmet Hakan Erkut

Fizik

Düşük Manyetik Alana Sahip Nötron Yıldızları Çevresindeki Diskler

11.06.2014

172

Fatma Kara

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Akçakoca’daki Geleneksel Konutların Korunması: İşgörenler Evi Örneği

14.05.2014

171

Ezgi Güner

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Mudanya Tarihi Kent Dokusunun 1994-2013 Arasındaki Değişiminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

30.04.2014

170

Güliz Sak

Yrd.Doç.Dr. Ervin Garip

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mutfak Tasarımında Modüler Sistemlerin Kullanıcı Ergonomisi Açısından Değerlendirilmesi

30.04.2014

169

Özlem Şenol

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

Eğitimde Çizge Kuramı

06.02.2014

168

Hakan Genç

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerdeki İhtilaflar ve Çözüm Önerileri

06.02.2014

167

Özge Berrak

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

mTOR Sinyal Yolağının Rapamycin ile Baskılanması Durumunda CDK İnhibitörlerinin Terapotik Etkilerinin LNCaP,DU 145 ve PC3 Prostat Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi

06.02.2014

166

Deniz Coşkun

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

HCT 116 ve HT 29 Kolon Karsinoma Hücrelerinde Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Apoptotik Süreçte Poliaminlerin Rolü

06.02.2014

165

Çağrı Öztürk

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Tarsus Yeni Hamam Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

29.01.2014

164

Ramazan Pehlivan

Yrd.Doç.Dr. Levent Çuhacı

Matematik-Bilgisayar

Resim Tabanlı Osmanlıca Belgelerde Sınıflandırma

15.01.2014

163

Selin Birgül

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul-Kumkapı, Telli Odalar Sokak’ta Yaklaşık Son Yirmi Yıllık (1994-2013) Değişimin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

25.12.2013

162

Büşra Şık

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Tekirdağ’da Geleneksel Ahşap Konutların Malzeme Sorunları ve Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Metodoloji Çalışması: Tekirdağ’dan bir Konut Örneği

25.12.2013

161

Yasemin Bakan

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Şile Demirtaş Paşa İlkokulu Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

25.12.2013

160

Sedef Karakozak

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi

25.12.2013

159

Dilek Kepekçi

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kat Karşılığı / Arsa Paylı İnşaat Yapım Sözleşmesi

13.11.2013

158

Filiz Kılıç

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Süre Aşımı

23.10.2013

157

Sevgi Baysal Balcı

Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Yüksek Yapıların Taşıyıcı Sistemleri ve Mimari Tasarımla Olan Etkileşimi

09.10.2013

156

Mehmet Nanğır

Yrd.Doç.Dr. Çağatay Çatal

Bilgisayar Mühendisliği

Türk Dili İçin Çoklu Sınıflandırıcı Yöntemler ile Duygu Sınıflandırma

09.10.2013

155

Öznur Şengel

Yrd.Doç.Dr. Sıla Ekmekçi Flıerl

Bilgisayar Mühendisliği

Network Coding For Multi-State Video Transmission

09.10.2013

154

Muratcan Atalay

Yrd.Doç.Dr. R. Murat Demirer

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenme Yöntemleri Yardımıyla Tüketim İstatistiklerine Göre Talep Tahmini

09.10.2013

153

Sura Kılıç Batmaz

Yrd.Doç.Dr. Didem Baş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tasarımda Çeşitlenme Sağlayan Yöntemlerin Günümüz Mekan Uygulamaları Üzerinde İncelenmesi

09.10.2013

152

Merve Akgün

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Aminoprimidin Moleküllerinin Dimerik Yapılarının Ab Initio DFT Yöntemi İle İncelenerek Titreşim Frekanslarının Hesaplanması

09.10.2013

151

Semih Dere

Doç.Dr. Rıfat Gürcan Özdemir

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Projelerinde Gecikme Analizi: Bir Gecikme Analizi Uygulaması

09.10.2013

150

Ayşe Bölük

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

S5EC ve KD45-O Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

21.08.2013

149

Nazlı Doğan

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Üzerinde Tanımlı Her Norm Sınırlı Operatörün Regüler Olduğu Banach Örgüleri

21.08.2013

148

Dilek Zülkadiroğlu

Yrd.Doç.Dr. Evren Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Cephe Temsillerinin Kullanıcı Algısına Etkisinin İncelenmesi

23.07.2013

147

Merve Güleryüz

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Ütopya Hareketi Olarak Eko-Köyler:Türkiye’deki Örnekler Üzerine Bir İnceleme

10.07.2013

146

Begüm Çalışkan

Yrd.Doç.Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Matematik-Bilgisayar

Banach Örgüleri İçin Operatörlerin Kompakt Olmama Ölçüleri

10.07.2013

145

Ramazan Kayrancıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Local Polynomial Regression Methodu İle Çözümleri

03.07.2013

144

Tolgahan Çakaloğlu

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

C-Drug: A Medication Usage Control System

25.01.2013

143

Hakan Çelik

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

Sentiment Analysis For Turkish Language

25.01.2013

142

Gökhan Eğri

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

Arama Motoru Optimizasyonu Teknikleri

25.01.2013

141

Murat Can

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Yapay Sinir Ağları İle Akım Tahmini : Mahmudiye Göleti Örneği

05.12.2012

140

Bahar Şener

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Şirketlerinde Riskin Algılanması ve Risk Azaltıcı Tedbirler

07.11.2012

139

Tuna Olcayto

Prof.Dr. Zafer Ertürk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Dini Binalarda İç Mekan Farklarının Araştırılması

08.10.2012

138

Roza Gül Milli

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

5-Kloro-Urasil Molekülünün Montmorillonit Tarafından Soğurulması ve Kil Matrisi ile Etkileşmesinin Kırmızı-Altı Spektroskopisi ile İncelenmesi

21.09.2012

137

Atlıhan Onat Karacalı

Yrd.Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ile İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki ve Güncel Bir Marka Üzerinden Değerlendirme

12.09.2012

136

İlayda Ateş

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

S4 ve GL Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

18.07.2012

135

Önder Çatmabacak

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Hall İtme Motorunun Sorgucundaki Yük Değişimi Parçacıklarının Modellenmesi

28.06.2012

134

Emre Erbek

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Çökel Kökenli İnce Daneli Zeminlerde Fiziksel-Mekanik Özellik Bağıntıları

13.06.2012

133

Erhan Saraç

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Yapay Sinir Ağları Metodu ile Gayrimenkul Değerleme

30.05.2012

132

Büşra Kaymaklı

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Atmosferdeki Yağışa Dönüşebilir Su Buharı Miktarının Küresel Konumlandırma Sistemiyle Ölçümünün Değerlendirilmesi

21.03.2012

131

Ahmet Bülbül

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

CORS-TR Sisteminin Ulaşım Hizmetlerinde Kullanımı 

14.03.2012

130

Fatma Sibel Tüzer

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

07.03.2012

129

Ahmet Yıldızhan

Yrd.Doç.Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Şehircilik

Yerel Yönetimlerde Değişim “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı” 

15.02.2012

128

Gökçe Ürk

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Haseki Külliyesi ve Çevresi İçin Koruma ve Sağlıklaştırma Önerisi

08.02.2012

127

Seval Özgel

Yrd.Doç. Didem Baş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Engelsiz Mekan Kavramının Şehiriçi Deniz Taşıma Araçlarında İncelenmesi : İstanbul Örneği

25.01.2012

126

Sadık Yiğit

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul’daki Rüzgar Şartları ve İnşaat Çalışmalarına Muhtemel Etkileri

18.01.2012

125

Cevahir Ekici

Doç.Dr. Mehmet Özer

Fizik

TIBi(1-x) Sb (x) Te2 Kristallerinin Fiziksel Özellikleri

09.01.2012

124

Onur Kahraman

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

K ve K4 Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

04.01.2012

123

Aslı Güven

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Trafik Yönetiminde Kuadratik Programlama Uygulaması

07.12.2011

122

Zeynep Gündoğan

Prof.Dr. Nurasan Akın

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul, Samatya’da Tarihi Çevre Koruma

26.10.2011

121

Mesut Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Yüz Tanıma

12.10.2011

120

Hüseyin Selçuk Gülbay

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yüzey Oturmalarının Yapıların Dinamik Dayanımına Etkisi

21.09.2011

119

Ömer Furkan Çevik

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Şehzadebaşı Çevresinin Kentsel Gelişimi ve Alan İçin Koruma Önerisi

24.08.2011

118

Emre Göcen

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Heykeltıraşlık Sistemleri İçin Yeni Dış Çeper ve Dallanma Yaklaşımlarının Geliştirilmesi 

17.08.2011

117

Osman Ali Gencal

Prof.Dr. Sevinç Ertürk

Mimarlık / Mimari Tasarım

Ulusal Mimari Proje Yarışmalarının izinden Türkiye'de Mimarlık

21.07.2011

116

Haluk Yılmaz

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

CORS-TR Verileriyle Belirlenen Türkiye Tektonik Plaka Hareketlerinin Görselleştirilmesi

21.07.2011

115

Ozan Bilal

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminlerin Yaşlanmasının Dinamik Davranışı Üzerindeki Etkisi

22.06.2011

114

Özge Erkan

Doç.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Çocuk Oyun Parklarında Modül Tasarımında Ahşap - Plastik Kompozit Malzemenin Kullanım Olanakları

22.06.2011

113

İsmail Hakkı Duran

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Boru Hattıyla Kum Taşımacılığı Fizibilitesi: Vize – İstanbul Örneği 

23.05.2011

112

Zeynep Sütemen

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe Teşvikli Sözleşmelerin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

06.04.2011

111

Mehmet Baran Taşcı

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

One Eye Movie Watching Experience An Experiment For Enhancing Attention in Presentation Process

23.03.2011

110

Burcu Kaşif

Yrd.Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Osmanlı Sarayları'nda Dış Mekan Tasarımı Üzerine Bir Değerlendirme Dolmabahçe ve Yıldız Örnekleri

24.11.2010

109

Berna Atak

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Amrinone Molekülünün Titreşim Frekans ve Kiplerinin Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT) Yöntemi ile Hesaplanması

18.08.2010

108

Deniz Özdemir

Yrd.Doç.Dr. Erdal Çoşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Perde Çerçeve Betonarme Sistemlerin Performansa Bağlı Tasarımında Kırılganlık Analizi

04.08.2010

107

Naime Pınar Aslangiray

Yrd.Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji.

Çift Kabuklu Giydirme Cephelerde Sistem Seçimi İçin Karar Destek Sistemi

04.08.2010

106

Fatma Ceyda Gülserin

Yrd.Doç.Dr. Hakkı Yırtıcı

Mimarlık / Şehircilik

Kamusal Alan Kavramının Değişiminin Büyükdere Aksı Üzerinden İncelenmesi

04.08.2010

105

Mehmet Selçuk Türer

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Multi-Norms

04.08.2010

104

Elif Başhan

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Aşırı Konsolide Ortamlarda Mekanik Özelliklerin Presiyometre Kullanımı ile Değerlendirilmesi

04.08.2010

103

Duygu Dilaveroğlu

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Konsol Dayanma Duvarlarının Deprem Performansının Değişik Zemin Koşullarında Değerlendirilmesi

04.08.2010

102

Kemal Duran

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Kurbağalı Dere Havzasında CPTU ile Sıvılaşma Değerlendirmesi

04.08.2010

101

İlhan Burak Duran

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Sismik Etkiler Alan İnce Daneli Zeminlerin Rijitlik Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

04.08.2010

100

Yusuf Eyidoğan

Doç.Dr. Mehmet Özer

Fizik

TI₂ Te₃ (Dithallium Tritelluride) Bileşiğinin Fiziksel Özellikleri

26.05.2010

99

Burç Yıldız

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Rikler

14.04.2010

98

Ercan Opak

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Heykel Traşlık Sisteminde Sanal Düzlem Tabanlı Yeni Bir Dış Hat Belirleme Yaklaşımı

05.04.2010

97

Müjgan Baş

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Adi Diferansiyel Denklemlerin Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemi Olarak Nümerik Çözümleri

29.03.2010

96

Kıymet Pınar Kırkık

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Tarihi Süreç İçerisinde Kıyı Alanlarının Kamusal Kullanımına Kentsel Tasarım Yaklaşımları Haliç Örneği

15.03.2010

95

Burak Kaan Yılmazsoy

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Kent Kimliği Kavramı ve Değişim Sürecinin Örneklerle Tanımlanması: Eyüp Kent Kimliğinin İrdelenmesi

15.03.2010

94

Ulya Köseoğlu

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Sports Arenas For Multi-Purpose Spectacular Performances: Structure, Space and Events-A Study of the Abdi İpekçi Arena

15.03.2010

93

Serhat Yılmaz

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Numerical Methods For Partial Differential Equations

01.03.2010

92

Mesut Alparslan

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Etkili 3 Boyutlu Yüzey Modellemesi

21.10.2009

91

Senem Özek

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

2007 Türk Deprem Yönetmeliği Kriterlerinin Sanayi Yapılarının İnşaat Maliyetlerine Etkileri

07.10.2009

90

Murat Sönmez

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yapay Sinir Ağları Metodu ile Kalıp İşlerinde bir Verimlilik ve Adam-Saat Tahmini Modeli

07.10.2009

89

Fatma Patlar

Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Saatçi

Bilgisayar Mühendisliği

A Continuous Speech Recognition System for Turkish Language Based on Triphone Model

05.08.2009

88

S. Gülçin Azezli

Prof.Dr. Oguz Ceylan

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

19 YY'da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi

05.08.2009

87

Emine Elif Tülay

Prof.Dr. Erol Başar

Bilgisayar Mühendisliği

Beyin Elektriksel Aktivitesinin Ölçümü ve Sinyal Analizi

15.07.2009

86

Hasan Kuzucu

Yrd.Doç.Dr. Rıfat Akbıyıklı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Türk İnşaat Sektöründe İSG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Yönetimi ve TKY (Toplam Kalite Yönetimi) Sistemlerinin Bütünleşik İncelenmesi

15.07.2009

85

Yeşim Yekte

Prof.Dr. Akın Önalp /
Yrd.Doç.Dr. Ersin AREL

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

İnce Daneli Zeminlerin Koni Penetrasyonunda Boşluk Suyu Basınçlarının Sönümlenmesi

23.06.2009

84

Nurcan Genç

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar ve Diferansiyel Operatörler

03.06.2009

83

Mehmet Onur Tanaydın

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

The Effect of the Rigidity on the Analysis of Rafts

21.10.2008

82

Mecit Altıner

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binaların Göçme Riskinin Saptanması için Hızlı Değerlendirme Yöntemleri

15.10.2008

81

Mehtap Çetinkaya

Yrd.Doç.Dr. Orhan Gökçöl

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Altyapısının Değerlendirilmesi İçin Bir Test Aracı Geliştirilmesi

15.10.2008

80

Fahri Özberk

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Kayalarda Basma Dayanımının Don Şartlarından Etkilenmesi

08.10.2008

79

Uğur Gönüllü

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Pozitif Operatörler için Değişmez Alt-Örgüler

01.08.2008

78

Canan Kaya

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Operatör Yarı Gruplarının Değişmez Alt Uzayları

01.08.2008

77

Müslüm Gündüz

Prof.Dr Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Tarihi Uzunköprü'nün Geoteknik Yaklaşımla Performans Kontrolü ve Rehabilitasyon Önerileri

15.07.2008

76

Fatih Genç

Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Soğukta Şekil Verilmiş İnce Cidarlı C Kesit Eğilme Elemanlarının Davranış ve Dayanımı

01.07.2008

75

Ezgi Iraz Su

Doç.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

Coalgebraic Modal Logic For Pw

25.06.2008

74

Muhamad Nasir Alrajhi

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Rapid Map Updating Procedures Using Orthophotos

18.06.2008

73

Akhan Akbulut

Yrd.Doç.Dr. Güray Yılmaz

Bilgisayar Mühendisliği

An Architectural Model for Content Management in E-Commerce Applications Using Intelligent Agents 

28.05.2008

72

Sinan Ataseven

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Üniversitelerin Adaylar Tarafından Tercih Edilme Desenlerini Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirleyen Bir Model Önerisi

05.03.2008

71

Zeynep Karagöz

Yrd.Doç Dr. Ayşe Yıldıran

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tasarımda Loft Anlayışı

09.01.2008

70

Ali Ekber Kır

Prof.Dr Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Yer Mühendislik Parametrelerinin İyileştirme Öncesi ve Sonrasında Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi

03.10.2007

69

Özlem Çavuşoğlu

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Positive Operators on Banach Lattices

24.09.2007

68

Gökmen Göksel

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Main Problems and Prospective Solutions For Turkish Small and Medium Sized (SME) Construction Companies Specialized on the Real Estate Sector

24.09.2007

67

Şerif Tolga Erdem

Yrd.Doç.Dr. Levent Arşıray

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mobilya Tarihine Genel Bakış ve Art Deco

03.08.2007

66

Arzu Eceoğlu

Yrd.Doç.Dr. Levent Arşıray

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Dolmabahçe Sarayı'nda Dört Büyük Salonda İç Mimaride Kullanılan Renkler

03.08.2007

65

Tolga Uslu

Prof.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

İnternet Güvenliği ve Risk Yönetimi

03.08.2007

64

Mahmut Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Çerçevede Sistemlerde Göçme Hasar Seviyesindeki Plastik Mafsaların Klasik Mafsalara Dönüşümünün Performansa Olan Etkisi

03.08.2007

63

Mehmet Fatih Uçar

Prof.Dr. Hülya Şenkon

Matematik-Bilgisayar

Cisim Genişlemeleri Hakkında

20.07.2007

62

Osama A.Y.Sasi

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

SPACE AS A TOOL OF POWER: Libya Case

29.06.2007

61

İntisar S.A.Husain

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

The Impact of Social Requirements and User Needs in Residential Communities

29.06.2007

60

Alper Yanık

Prof.Dr. M.Ş. Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Yüksek Yapılarda Yapı Alt Sistemlerinin Entegrasyonu

29.06.2007

59

İbrahim Mohamed Elsadaie

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Effect of Geographical Information System on Project Management

29.06.2007

58

Hatem Ahmad Ali Hadia

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Form Production Process in Digital Architecture: Thinking, Modelling and Fabrication

17.05.2007

57

Cemil Günen

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Yaşam Alanlarının Biçimlenmesi Sürecinde; Plan Yapımı, Katılım ve Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) Örneklemesi

23.02.2007

56

Mahmod M.A.Elhardudi

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Integrating CAAD Into Architectural Education

23.02.2007

55

Eman A.Sasi

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Urban Predicaments in Derna City

23.02.2007

54

Mustafa Toklucu

Yrd.Doç.Dr. Gürsel Güzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları (Gürpınar Uygulaması)

23.02.2007

53

Ceren Alpay

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Bir İnşaat Projesinin Prİmavera ile Planlanması

05.02.2007

52

Adel Khaled Moh.Diab

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Evaluation of Bentonite in Libya

20.10.2006

51

Lale Soyal

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Koşullarında Yapı-Zemin Etkileşimi ve Zemin İyileştirilmesi

20.10.2006

50

Vahid Soltani Pakdel

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çeliğin Plastik Akma ve Pekleşmesinin Taşıma Gücüne Etkisi

28.09.2006

49

Buket Güvenel

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Üretim Takip Sistemi

16.08.2006

48

Emrah Küçükali

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Eagleye Scada Designer

16.08.2006

47

Hasan Orçun Şentürk

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Binalarda Depremlerin ve Yangınların Binaya Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

28.07.2006

46

Abdülkadir Haluk Güder

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yatay Yükler Altındaki Çok Katlı Çelik Yapıların Kat Yüksekliğindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi

28.07.2006

45

Nusret Mum

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Köprülerde Sismik İzalasyon Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

28.07.2006

44

Seher Melike Aydoğan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

TAXICAB Geometri

29.06.2006

43

Anıl Çiğdemdere

Yrd.Doç.Dr. Arzu Şen

Matematik-Bilgisayar

Eliptik İntegraller ve Uygulamaları

29.06.2006

42

Ozan Bayraktutan

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

İstanbul'da Yapı Cephelerinin İç Mekan ile Dış Çevre Arasında Bir Durum Olarak İrdelenmesi

27.04.2006

41

Selda Çalkavur

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

BCH Kodları

27.02.2006

40

Emel Yavuz

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Mocanu - Janowski Tipinde a-Konveks Fonksiyonlar Sınıfının İncelenmesi

16.02.2006

39

Emhimed S.A.Alatrish

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Tax System and Database Design in Libya

16.02.2006

38

Ahmet Yücel Ürüşan

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Oracle Veritabanı Programını (Uygulama Sistemini) Kullanılarak “Üniversite Bilgi Sistemi” Yazılımını Gerçekleştirmek

06.02.2006

37

Timur Erbaş

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Web Sayfalarını Arama Motoru Geliştirilmesi ve Uygulamaları 

30.09.2005

36

Emrah Tuner

Prof.Dr. Hasan R.Karadayı

Matematik-Bilgisayar

E₇ LIE Cebrine Ait Temsillerin Çokkatlılıklarının, Freudenthal Çokkatlılık Formülü Kullanılarak Hesaplanması

30.09.2005

35

Abdarrazag Zarrog

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

The Management By Objectives and Results

30.09.2005

34

Omar Ali Saieed Moftah

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Nutritional Behavior in Libya

16.09.2005

33

Hamza A.Khalefa Abdalla

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Integration of GPS and GIS

16.09.2005

32

Awad Ali Awad Alhadad

Yrd.Doç.Dr. Gürsel Güzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Integrating Mobile Mappıng,GPS and GIS Technologies

16.09.2005

31

Muna Güvenç

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Metropoliten Bir Alan Olarak İstanbul'da Kalabalıkların Ürettiği Mekanların Okunması

01.09.2005

30

Bora Güler

Prof.Dr. İmre Orhon

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji

Türk İnşaat Sektöründe Yapısal Çelik Üretim-Örgütlenme-Uygulama

01.09.2005

29

Nozhat Moftah Elbuaishi

Yrd.Doç.Dr. Nihal Sarıer

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Effect Of Particle Size On Some Physical Properties Of Glass Ceramic Tiles

12.08.2005

28

Ahmet Cengizhan Dirican

Prof.Dr. Gökhan Uzgören

Bilgisayar Mühendisliği

3D Object Modeling with Algebraic Surfaces

05.08.2005

27

Ersan Temizyürek

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

XML Web Servislerinin Veri Paylaşımında Kullanımı

05.08.2005

26

Cumhur Coşgun

Yrd.Doç.Dr. Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Silindirik Yığma Yapıların Numerik Modellemesi ve Lif Takviyeli Polimer İle Takviye Edilmesi

04.07.2005

25

Hatice Esra Özkan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Birim Diskte Analitik, P-Değerli Fonksiyonlar Üzerine Bir Çalışma

20.06.2005

24

Ayşenur Berberoğlu

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Birim Diskte Kompleks Mertebeden P-Valent Yıldızıl Fonksiyonlar sınıfı Üzerine Bir Çalışma

20.06.2005

23

Sinem Dişkaya

Prof. Turgut Övünç

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Bizans Kiliselerinin Dönemsel Özellikleri ve Zaman İçerisindeki Durumları

20.06.2005

22

Alpay Engin

Doç.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

Hesaplama Programlarının Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) Hataları Perspektifinden İncelenmesi

13.06.2005

21

Atilla Yılmaz

Y.Doçdr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji

Epoksinin Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılması ve Hastane Yapılarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi

21.03.2005

20

Abdelhakim A.A. Hussın

Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Housing in Libya Studies in Environmental Control

25.02.2005

19

Hasan Mete Akalın

Doç.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

Sigortacılar İçin WEB Tabanlı Eğitim Sistemi

07.02.2005

18

Murat Göksel Başlangıç

Yrd.Doç.Dr Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Veri Madenciliği ve Veri Madenciliği Algoritmaları

27.10.2004

17

Edip Seçkin

Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çelik Levha Perdeli Yapı Sisteminin Levha Kalınlığına Bağlı Olarak İncelenmesi

08.10.2004

16

Mohamad Ali Elkawash

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

An Evaluation of Houses Patterns in Benghazi City

08.09.2004

15

Fuat Altun

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Rehber Hizmet Sunucuları ve Uygulamaları

30.06.2004

14

İbrahim Çağlayan

Yrd.Doç.Dr Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Yeni Web Teknolojileri ve Web Uygulamaları

30.06.2004

13

Ömer Bisen

Prof.Dr. Hasan KARATAŞ

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Proje Yönetiminde ERP Uygulamaları

30.06.2004

12

Burcu Yılmaz

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini ORACLE Veri Tabanı Uygulama Sistemine Dönüştürme

23.06.2004

11

Yaşar Murat Bedir

Prof.Dr. Gökhan Uzgören

Bilgisayar Mühendisliği

Açık Kaynak Kod Kullanarak Ağ Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanması

23.06.2004

10

Uğur Ahmet Toprak

Prof.Dr. Hasan Karadayı

Matematik-Bilgisayar

D₄ LIE Cebrinde Karekter Polinomu Hesaplaması

30.10.2003

9

Sercan Kocuroğlu

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Yalınkat Fonksiyonlarda Katsayı Problemleri

30.09.2003

8

Osman Kuvvet

Prof.Dr. Hülya Şenkon

Matematik-Bilgisayar

P-Gruplar

30.09.2003

7

Eda Altuk

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Konveks Optimizasyon

30.09.2003

6

Sezen Zengin

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

Z₄ Üzerinde Kodlama

30.09.2003

5

Yılmaz Uslu

Prof.Dr. Behiç Çağal

Bilgisayar Mühendisliği

Çoklu Ortamda Veri Gizleme

30.09.2003

4

Murat Şahin

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Maliyet Tahmin Modeli

03.12.2002

3

Yasemin Erkan

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul'da Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Deprem Hasarlarının Azaltılması

03.12.2002

2

Ali Hamzaoğlu

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul Örnek Alanında, Yapı Üretiminde Tasarım, Yapım ve Denetim Aşamaları Sırasında İzlenecek Yol, Alınması Gereken Evraklar, Belgeler ve Örnekleri

02.11.2001

1

Andaç Gürbilek

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Atatürk Hava Limanı Yeni Terminal Binasının Proje Yönetimi Uygulamasının İrdelenmesi

02.11.2001