Müdür Mesajı

Doç. Dr. R. Tunç Mısırlıoğluİstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora ve Yüksek Lisans Programları bilimsel ve analitik düşünceyle, küresel ölçekte iş dünyasının gereksinim duyduğu ileri teknoloji birikimiyle donatılmış profesyoneller yetiştirmeyi; temel bilimler, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında ülkemizin, evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artırmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Remzi Tunç MISIRLIOĞLU
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü