İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Vizyon'u;
Bilimsel ve analitik düşünceyle, küresel ölçekte iş dünyasının gereksinim duyduğu ileri teknoloji birikimiyle donatılmış profesyoneller yetiştirmektir.

Misyonu;
Temel bilimler, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında ülkemizin, evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artırmaktır.