Hakkımızda

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almıştır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. En son değişiklikler yapılan yönetmeliğimiz 20 Temmuz 2016 gün ve 29420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

 
1999-2000 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, ilk olarak İnşaat Mühendisliği Yapı ve Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2000-2001 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans ve Mimarlık Yüksek Lisans Programları; 2001-2002 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; 2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programları ve 2008-2009  Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Fizik Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
 
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı 2002 yılında, Matematik Doktora Programı 2003 yılında ve Mimarlık Doktora Programı 2013 yılında başlamıştır.
 
 
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde halen 20 dalda Yüksek Lisans ve 7 dalda Doktora öğretimi;
 

 • Özgün, yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli bireyler yetiştirmek
 • Bilimsel ölçütlere mutlak uyum
 • Evrensellik
 • Saydamlık, titizlik
 • Özgün düşünce ile çözüme odaklılık
 • Paylaşımcılık
 • İşbirliğini özendirmek
 • Disiplinlerarası programlar geliştirmek temel değerleri doğrultusunda yapılmaktadır. 
 • 2000-2001 Proje Yönetimi
 • 2001-2002 Bilgisayar Mühendisliği
 • 2001-2002 Matematik Bilgisayar
 • 2002-2003 Yapı
 • 2002-2003 Geomatik
 • 2003-2004 Mimari Tasarım
 • 2003-2004 Yapım Yönetimi ve Teknolojisi
 • 2004-2005 Geoteknik
 • 2004-2005 İç Mimarlık
 • 2004-2005 Çevre Tasarımı
 • 2006-2007 Gayrimenkul Geliştirme
 • 2007-2008 Mimari Mühendislik
 • 2007-2008 Şehircilik
 • 2008-2009 Mimarlık Tarihi ve Restorasyon
 • 2008-2009 Fizik
 • 2011-2012 Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • 2016-2017 Yapı (İngilizce)
 • 2017-2018 Mühendislik Yönetimi (Türkçe - İngilizce)
Mühendislik Yönetimi İnşaat Mühendisliği Doktora Programı 2002-2003 öğretim yılında, Matematik Doktora Programı 2005-2006 öğretim yılında, Mimarlık Doktora Programları 2011-2012 öğretim yılında ve son olarak da moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı 2014-2015 öğretim yılında başlamıştır.