İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Özetleri

İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

28

İlhan Burak Duran

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

/ Prof.Dr.Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Avrupa Yakası Batı Bölgesi Zeminlerinin Geotekniği ve Zemin – Temel – Yapı Etkileşimi

16.01.2018

 

27

Ahmet Seydanlıoğlu

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Harita Üretimlerinin Temel Ölçütlerle Kıyaslanması

1.11.2017

 

26

Eyüp Salih Elmas

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen / Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Bina Kullanım Evresinin Denetimine Yönelik Bir Çerçeve Yaklaşım Önerisi

26.07.2017

 

25

Handan Güzelci

Prof.Dr. Ayhan Usta

Mimarlık / Mimarlık

Sanat Sergileri İçin Diyagram Tabanlı ve Kullanıcı Etkileşimli Görselleştirme Arayüzü Tasarımı

31.05.2017

 

24

Zafer Özdemir

Prof.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Tableaux Approaches For Region Based Theories Of Space (Uzayın Bölgeye Dayalı Teorileri İçin Tablo Yaklaşımı)

12.10.2016

 

23

Mehmet Selçuk Türer

Prof.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Integral of Krivine Extensions and Orthogonality and Hermitian Projections on Complex Banach Lattices (Krivine Genişlemelerinin İntegralleri ve Komleks Banach Örgüleri Üzerinde Ortogonallik ve Hermitsel Projeksiyonlar)

24.08.2016

 

22

Mehmet Nurettin Uğural

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe Benlik (Özerk, İlişkisel), Prestij ve Özdeşleşme Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

22.06.2016

 

21

Derya Adıgüzel Özbek

Prof.Dr. Zafer Ertürk

Mimarlık / Mimarlık

Mimari Mekânın Tanımlanması Üzerine Bir Çalışma

03.02.2016

 

20

Neslihan Fatma Er

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Kısmi Türevli Kesirli Mertebeden Lineer Schrödinger Denklemlerinin Sayısal Çözümleri (Numerical Solutions to Fractional Order Partial Linear Schrödinger Equations)

10.06.2015

 

19

Uğur Gönüllü

Doç.Dr. Mert Çağlar / Prof.Dr. Anatoly G. Kusraev

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Cyclically Compact Operators On Kaplansky-Hilbert Modules

04.06.2014

 

18

Canan Akkoyunlu

Prof.Dr. Erhan Güzel

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Lineer Olmayan Schrödinger Denkleminin Enerji Korumalı Yöntemle Çözümü ve Model İndirgeme Yönteminin Uygulanması

21.08.2013

 

17

Edip Seçkin

Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Kapalı Kesit Paslanmaz Çelik Çekme Elemanları Kaynaklı Uç Birleşimlerinin Davranış ve Tasarımı

06.03.2013

 

16

Ömer Bisen

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Üst Yapı İnşaat Projelerinde Öngörülemeyen Endirekt Maliyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Oluşturulması

07.11.2012

 

15

Halit Fatih Aydın

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye Konut Sektörünün Matematiksel Modellenmesi

03.10.2012

 

14

İbrahim Yılmaz

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Osmanlı Dönemi Mimarlık Eserleri Restorasyon İnşaat Maliyetlerinin Yapay Zekâ Yöntemleri İle Tahmini

03.10.2012

 

13

Mehmet Fatih Uçar

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Kesirli Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

15.02.2012

 

12

Mehmet Emin Şan

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Stokastik Parabolik Denklemler İçin Yarıgrup Metodu Yaklaşımı

08.02.2012

 

11

Sawsan Başpınar

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Cors-TR Verileriyle İyonosfer Modellerinin İncelenmesi

11.01.2012

 

10

Yiğit Beşlioğlu

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

A Proposal For a Time Extension Special Provision For Use With Standard Forms of Contract in Construction Projects
(Standard İnşaat Sözleşme Şartnamelerinde Kullanılmak Üzere Alternatif Bir Süre Uzatımı Maddesi Önerisi)

24.11.2010

 

9

Hacer Neyir Yazıcı

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye'deki Turizm Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesine Ait Bir Karar Destek Sistemi

24.11.2010

 

8

Ahmet Yücel Ürüşan

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Marmara Bölgesi'nde GNSS Tabanlı Koordinat Transformasyonu ve Hücresel Transformasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

04.08.2010

 

7

Selda Çalkavur

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Simetrik Dizaynlar, Kodlar ve Sır Paylaşım Şemaları Üzerine Bir Çalışma

04.08.2010

 

6

Seher Melike Aydoğan

Yrd.Doç. Dr.Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Kompleks Mertepeden Jonowski Yıldızıl Log-Harmonik Fonksiyonlar

30.12.2009

 

5

Emel Yavuz

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar 

23.06.2009

 

4

Hatice Esra Özkan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar / Matematik

Log-Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar

23.06.2009

 

3

Gülce Öğrüç Ildız 

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Firmalarında Proje Müdürlerinin İş Yükü, İş Stresi, İş Tatmini ve Motivasyon İlişkisi

11.03.2009

 

2

Belgasem Abumnighir  

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Construction Risk Management in Libya

08.10.2008

 

1

Khaled Elhadi Elfaituri

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar / Matematik

High Degree B-Spline Solution Singularly Perturbed Boundary Value Problem

05.09.2007